Walking

 
Jim McMorrow Walking Guide - Sligo
Leitrim and Sligo Local Guides - Founder member of the North Leitrim Glens Walking Group with 20 years experience leading walks for the North Leitrim Glens Walking Festival.
 
 
The Sligo Way Long Distance Way Marked Ways - Sligo Town
The Sligo Way is a 74 km route that traverses the County of Sligo in the northwest of Ireland from Lough Talt, in the Ox Mountains near the Mayo border, to the town of Dromahair in County Leitrim.
 
Free Guided Walking Tours of Sligo Town - June through to August www.sligotourism.ie. Free Sligo Walking Guide - a series of suggested walks available from the Tourist Office and www.sligotourism.ie.
 
 
 

Cycling

 
Tour De Humbert RouteLinear Cycle Routes - Sligo Town
The Tour De Humbert route runs from Kilcummin, County Mayo, to Ballinamuck in County Longford. The route is approximately 225 kilometres with many shorter alternatives available and is suitable for cyclists of all ages and levels.
 
 
North West Trail Cycling Trail Linear Cycle Routes - Sligo Town
The North West Trail is a 326km circular cycle route through counties Donegal, Tyrone, Fermanagh, Leitrim, and Sligo in the North West of Ireland. Cyclists will experience travelling through a variety of scenery and utilising quiet country roads.
 
 
Lough Gill Cycle Loop
40km on-road route Lough Gill, passing through some of the most scenic areas of Counties Sligo and Leitrim.

Liên Hệ

Địa chỉ

Harbour House,
Finisklin Rd,
Sligo,
Ireland
F91 YV07

Điện Thoại

+353 71 917 1547

Email

accomodationsligo@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 71 917 1547

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách